Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med en vare, er du altid velkommen til at kontakte os og vi vil gøre hvad vi kan, for at finde en løsning.

Finder vi ikke en løsning sammen, kan du også indgive din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning:
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, som er kontakt@smartstickers.dk.